Kako do nas?

STARline d.o.o., Sarajevo
Osik br.4, 71 210, Ilidža 

Telefon za prodaju putničkih vozila: +387 33 475 575
Telefon za prodaju komercijalnih vozila: +387 33 475 573
Telefon prodavnice dijelova: +387 33 475 576
Zakazivanje posjeta servisu: +387 33 475 588
Homologacija vozila: +387 33 475 581
Fax: +387 33 475 578

Radno vrijeme
Radionica od : 08 - 16:30 h
Subotom: 09 - 14 h 

Prijemna služba: 08 - 16:30 h
Radionica: 08 - 16:30 h
Prodavnica dijelova: 08 - 16:30 h
Subotom: 09 - 14 h